สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สายการผลิตหินทรายถ่านโค้ก