สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ข้อเท็จจริงของเหมืองเพชรคิมเบอร์ลี