สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การไหลของถ่านหินเข้าไปในโรงงานแกนแนวตั้ง