สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ปัจจัยที่บดกระบวนการขึ้นอยู่