สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

พอยต์หลังจากเปลี่ยนไหล่กลับ