สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ธุรกิจเหมืองถ่านหินเพื่อขาย