สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ไม้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงหม้อไอน้ำก๊าซ