สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การแต่งแร่บดและโรงสีลูกชิ้นทองแดงจาก