สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สายการผลิตกระเบื้องหลังคาโลหะไทความหนาป้องกันไฟหินเคลือบสายการผลิตกระเบื้องหลังคาโลหะ