สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

พารามิเตอร์ค้อนบดแบบขั้นตอนเดียว