สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ไซยาไนด์สำหรับการขุดไซยาไนด์สำหรับผู้ผลิตเหมือง