สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การปรับขนาดหม้อต้มความร้อน