สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ภาพเคลื่อนไหวการบดแร่อาเซอร์ไบจานฟรี