สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การจัดซื้อเครื่องบดในศรีลังกา