สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หน้าจอสั่นขนาดเล็กในแอฟริกาใต้