สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมลูกบดอุตสาหกรรม