สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้ขายโรงสีข้าวอินเดียในสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ในบ้าน