สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ไซโคลนและไฮโดรไซโคลนเพื่อคุณภาพอากาศและน้ำ