สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สัญญาสำหรับการดำเนินงานและการบำรุงรักษาเครื่องกำจัดแร่เหล็ก