สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ระบบอัตโนมัติในออสเตรเลียคั้นมือถือ