สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ใช้ผู้ผลิตเครื่องบดแร่ในประเทศมาเลเซีย