สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ความก้าวหน้าในการบดอุปกรณ์