สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เหมืองหินให้เช่าในประเทศฟิลิปปินส์