สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โวล์ฟกังพัคบิสโทรสุดยอดเกลือและพริกไทยไฟฟ้า