สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงหล่อแม่พิมพ์ทรายสีเขียว