สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หม้อไอน้ำเป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงงานผลิตเยื่อมะเขือเทศ