สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

จำกัด มหาชน ติดตั้งเครื่องทำทราย