สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ถ่านหินที่หักถูกบดด้วยผงหยาบของยุโรปหรือไม่