สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินกรามบดผู้ผลิตเครื่องทราย