สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผลกระทบทางธรณีวิทยาของสถานที่ก่อสร้างต่อโรงโม่หิน