สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ต้นทุนต่ำสุดของโรงงานแบไรท์เพื่อขายในมาเลเซีย