สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เจ้อเจียงบดผู้ผลิตแผ่นทันตกรรม