สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แผนภูมิการไหลของการแปรรูปถ่านหินแอฟริกาใต้