สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้ทำลายรถยนต์ในต่างประเทศคืออะไร