สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

พายุเครื่องบดเพลาข้อเหวี่ยงวัลแคน