สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แยกแร่เหล็กออกไซด์ออกจากแร่เหล็ก