สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แรงงานต้นทุนต่ำของสหราชอาณาจักรแรงงาน