สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หน้าจอผู้ผลิตเครื่องบีบอัดผู้ผลิต