สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ตัวอย่างอีเมลประกาศเว็บไซต์ใหม่