สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ตัวแยกขดเกลียวสำหรับห้องปฏิบัติการในโรงงานแร่