สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สายพานตาข่ายผู้ผลิตสายพานตาข่าย