สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บดกรามใช้กันอย่างแพร่หลายในอาคาร