สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ตันชั่วโมงหม้อต้มน้ำร้อนนำไปใช้กับโรงงานอาหาร