สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ข้อกำหนดที่เป็นรูปธรรมสำหรับมูลนิธิโรงสีย้อย