สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

มีชุดพลั่วที่มีเครื่องยนต์หักตัว