สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การจัดการโรงสีลูกง่ายกับผู้จัดจำหน่ายมอเตอร์