สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กำลังคำนวณความสามารถในการต่อรองกับลูกผู้ชาย