สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ส่วนหนึ่งของเครื่องบดทรงกระบอก