สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เบนโทไนท์เครื่องบดบอลโรงงานใน