สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โครงสร้างภายในของเครื่องบดฟาง